متخصصین پوست تهران

دکتر محمد گلشنی

تخصص : پوست مو لیزر زیبایی

ساعت حضور : صبح

روزهای حضور : چهار شنبه

آدرس سایت : 

اینستاگرام : 

کانال تلگرام:  https://telegram.me/dr.golshani