متخصصین پوست و مو

متخصصین مدیکو را بیشتر بشناسیم

دکتر گلشنی


دکتر معین الدین


دکتر جبرئیلی


دکتر اعتماد زاده


دکتر تمیزی فر


دکتر کمالی


دکتر رضایی


دکتر رمضانی


دکتر رویا ساعد


دکتر سارا نخعی زاده


دکتر عبدا... جوادی


دکتر پروین اعلمی هرندی


زمانبندی حضور پزشکان متخصص در مدیکو

 

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه

دکتر پروین ازقندی

صبح صبح

دکتر حسن اعتماد زاده

صبح صبح

دکتر بنفشه تمیزی فر

صبح عصر

دکتر رقیه جبرئیلی

صبح صبح صبح

دکتر عبداله جوادی

عصر عصر

دکتر مرتضی حیدری

صبح عصر

دکتر صمد رضای

صبح عصر

دکتر علی رمضانی

صبح صبح

دکتر رویا ساعدپناه

 ویزیت با هماهنگی و وقت قبلی

دکتر امیرمسعود طاهری

صبح

دکتر کمالی

صبح

دکتر محمد گلشنی

صبح صبح

دکتر فاطمه معین الدین

صبح صبح صبح

دکتر سولماز نخعی زاده

 ویزیت با هماهنگی و وقت قبلی

دکتر پروین اعلمی هرندی

عصر