دکتر تمیزی فر

تخصص : پوست مو لیزر زیبایی

ساعت حضور :

روزهای حضور : دوشنبه ( صبح ) ، چهارشنبه (عصر )

آدرس سایت :     http://drtamizifar.ir

اینستا : http://instagram.com/dr.tamizifar

کانال تلگرام :